[:LT]Įregistruotas 2004m.gruodžio 10d., klubas vienija 20 Šakių rajono moterų.
Klubo pagrindinis tikslas-vienyti Šakių rajono savivaldybėje gyvenančias moteris, ugdyti jų saviraišką ir ginti teises.

Klubo veiklos sritys:
1. Projektinė-kultūrinė veikla .
2. Labdaringa, socialinė veikla.
3. Meninė, ugdanti saviraišką veikla

Klubo veiklos tikslai yra šie:
– stiprinti moterų pozicijas Lietuvos visuomeniniame ir politiniame gyvenime;
– ugdyti moterų saviraišką, ginti moters teises;
– skatinti kaimo moterų dalyvavimą visuomenės gyvenime;
– spręsti moterų užimtumo, kvalifikacijos kėlimo ir ekonomines problemas;
– vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį;
– skatinti narių pilietinį aktyvumą, iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą, stiprinti jų organizuotumą;
– teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą;
– plėtoti ir palaikyti ryšius su analogiškomis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Prezidentė Aurelija Grinkevičienė
[:]